Het Examenbureau voor de Creatieve Beroepen

Erkend, onafhankelijk en landelijk opererend examenbureau:
Het examenbureau EHCB is een erkend, onafhankelijk en  landelijk opererend examenbureau dat zich bezig houdt met het ontwikkelen/afnemen van examens en het uitreiken van diploma’s op het gebied van de creatieve beroepen.

Het EHCB verzorgt of adviseert geen opleidingen en is derhalve onafhankelijk van elke opleider.
Iedereen kan zich aanmelden voor onze examens ongeacht de voorbereiding op het examen.

Voortraject examen:
Het is duidelijk dat wanneer iemand een opleiding volgt, nog niet wil zeggen dat de betreffende persoon ook de aangeboden kennis, kunde en vereiste vaardigheden kan toepassen in zijn vakgebied en daarmee voldoet aan het beoogde beroeps- of functieprofiel. Een feitelijk objectieve en integere toetsing van het inzicht, de kennis en vaardigheden van de kandidaat door een onafhankelijk examenbureau is nodig bij het zichtbaar maken dat iemand zelf aantoonbaar gekwalificeerd is.

Aan de kandidaat die een opleiding bij een opleider van zijn keuze volgt, maar ook aan de kandidaat die geen opleiding volgt en bijvoorbeeld op basis van zelfstudie en/of praktijkervaring tijdens het examen aantoont, dat hij het door het EHCB vereiste inzicht, de kennis en vaardigheden voldoende beheerst en daarmee zijn vakbekwaamheid aantoont, wordt het diploma uitgereikt.

Uiteraard is het zo, dat voor elke examenkandidaat hetzelfde examen geldt qua exameneisen, opbouw van het examen, beoordelingscriteria, ongeacht welk voortraject men heeft doorlopen.

 

Onderstaande instanties beoordelen/bewaken de kwaliteit van onze examens qua inhoud/uitvoering:

Erkenning door en vrijwillig onder toezicht van Stichting Examenkamer:

In het belang van de examenkandidaat die naast een kwalitatief gewaarborgd examen, gebaat is bij een objectieve, deugdelijke toetsing en beoordeling van het examen, heeft het EHCB de Stichting Examenkamer gevraagd toezicht te houden op haar examinering.

Met het toezicht van de Examenkamer wordt een onafhankelijke kwaliteitsexaminering geborgd en verzekerd conform de Algemene Beginselen van behoorlijk Examineren bedoeld voor de afgifte van erkende diploma’s.
Voor de volledige informatie  over o.a. de visie, missie en taken van de Stichting Examenkamer.

Inschaling door Nederlands Kwalificatiekader (NLQF):


Het NLQF
geeft u zicht op het niveau van kwalificaties (diploma’s), laat zien wat uw diploma waard is en maakt hierdoor loopbaanstappen gemakkelijker.

Het NLQF kan je kans op de arbeidsmarkt vergroten, doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van een kwalificatie ongeacht of deze door de Nederlandse overheid gereguleerd is. Voor de volledige informatie over de inschaling van de niveaus en  de vermelding in het register van het NLQF/EQF.

Het overkoepelende beroepsdiploma Interieurdesigner van het EHCB bestaat uit de diploma’s:
Binnenhuisarchitectuur, Interieurstyling, Projectarchitectuur, Bouwkunde, Persoonlijke Verkoop en Management,  is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 4 en het daaraan gekoppelde EQF niveau 4 en is daarmee qua niveau nationaal en internationaal vergelijkbaar met andere ingeschaalde kwalificaties/diploma’s van het Reguliere Onderwijs.

NLQF/EQF niveau 4 is in Nederland vergelijkbaar met het MBO 4-HAVO niveau.

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Verstuur dan hier uw bericht:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.