ALGEMEEN

Het onafhankelijke, erkende Examenbureau voor Handelsopleidingen en Creatieve Beroepen(EHCB) is gevestigd te Silvolde en biedt in deze hoedanigheid kandidaten de mogelijkheid de hieronder genoemde examens af te leggen.

Het examenbureau EHCB is erkend door en neemt haar examens af onder toezicht van de Stichting Examenkamer (www.examenkamer.nl) volgens de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren die de basis vormen van de gedragscode die de Stichting Examenkamer hanteert voor onder haar toezicht staande exameninstellingen.

Het EHCB neemt examens af en kent diploma’s en certificaten toe aan door het bedrijfsleven gewaardeerde opleidingen. Aan examenkandidaten die de exameneisen voldoende beheersen wordt door het EHCB diploma’s en certificaten uitgereikt.

De verantwoordelijkheid voor de examens berust bij het bestuur van de stichting EHCB, die tevens eindverantwoordelijke is voor het verloop van de examenprocedures. Het bestuur verleent mandaat aan een onafhankelijke examencommissie voor wat betreft de inhoud, de uitvoering en correctie van deze genoemde examens.

Dit examenreglement is vastgesteld door het bestuur van het EHCB en is van toepassing op de examens van de volgende opleidingen:

  • Binnenhuisarchitectuur
  • Interieurstyling
  • Projectarchitectuur
  • Bouwkunde
  • Persoonlijke Verkoop
  • Tuinarchitectuur
  • Toegepaste beplantingsleer

 

Klik op Examenreglement voor het openen van het reglement.
Klik op Bezwaar- en beroepsprocedure  voor het openen van deze procedure

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Verstuur dan hier uw bericht:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.