Naar de inhoud

an

                                                                                                                                                                                                            logo examenkamer
 Het examen binnenhuisarchitectuur bestaat uit:                                              
  • een mondeling deel 
  • een schriftelijk deel
Het mondeling deel van het examen binnenhuisarchitectuur: 
Voor het mondelinge gedeelte van het examen ontvangt de kandidaat 8 weken voorafgaand aan het examen een eindopdracht.
Deze eindopdracht omvat het uitwerken van een compleet inrichtingsplan voor bepaalde ruimtes van een woning aan de hand van een gegeven situatie/plattegrond van een woonhuis en het programma van eisen van de opdrachtgever. 
Het inrichtingsplan dient in een A3-map gepresenteerd te worden.

De presentatiemap dient de volgende delen van het plan te omvatten:

          Analyse van de huidige situatie
          Visie
          Moodboard/sfeercollage
          Plattegrond in kleur met alle inrichtingselementen  
          Wandaanzichten: minimaal twee wandaanzichten in kleur van de totale wand
          Perspectieftekeningen: minimaal 2 perspectieftekeningen in kleur
          Kleuren en materialen: overzicht van de toegepaste kleuren en materialen
          Stijl en vormgeving: overzicht van de inrichtingselementen
          Verlichtingsplan met een beeld van en informatie over de gekozen armaturen
 
Het mondelinge examen wordt door twee vakinhoudelijk deskundige examinatoren afgenomen. 

Duur :  20 minuten.


Het schriftelijk deel van het examen binnenhuisarchitectuur:
Tijdens het schriftelijk deel van het examen komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde.

         Theorie:  40 meerkeuze vragen
                  
                            Duur: 45 minuten

         Praktijk:   2 praktijkopdrachten op basis van verschillende ruimtes te weten:

                           1 praktijkopdracht      :het tekenen van een plattegrond met inrichtingselementen in kleur
                          
                             Duur: 1 uur en 45 minuten

                           1 praktijkopdracht     : het tekenen van een plattegrond met inrichtingselementen in kleur
                                                                : het tekenen van wandaanzichten van een gehele wand in kleur
 
                             Duur:  2 uur en 30 minuten
Klik voor  de eind- en toetstermen van het examen binnenhuisarchitectuur hier.

Het examen is erkend door de Stichting Examenkamer www.examenkamer.nl 
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via ons aanmeldingsformulier, dat u kunt vinden op onze website.
Examenrooster examenjaar 2013 - 2014:
Inschrijven voor*:
Schriftelijk examen:
Mondeling examen:
ma 02 december 2013
za 18 januari 2014
in de week van ma 03 t/m vr 07 februari 2014
ma 31 maart 2014
za 17 mei 2014
in de week van ma 02 t/m vr 06 juni 2014

inschrijven na deze datum alleen mogelijk na overleg met het secretariaat van het examenbureau, op basis beschikbaarheid plaats.

De eindopdracht voor het examen in juni 2014 zal uiterlijk ma 07 april 2014 aan de ingeschreven kandidaten worden verzonden.

Uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het mondeling examen ontvangt de kandidaat de datum waarop hij/zij is ingedeeld.
Uiterlijk 9 dagen voorafgaand aan het mondeling examen ontvangt de kandidaat het aanvangstijdstip
Examenlocatie :
De examenplaats (gestreefd wordt naar een locatie in het midden van het land) wordt op de examenoproep vermeld en zodra  bekend, ook op deze site.

Examengeld :
Het examengeld voor het examenjaar september 2013 - augustus 2014 bedraagt 290,0,00 excl. BTW

Het examengeld is vrijgesteld van BTW mits er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in ons examenreglement artikel 4.1.
Diploma Interieurdesigner,  Lifestyle-adviseur en Stylist:
Het diploma Binnenhuisarchitectuur maakt deel uit van de overkoepelende diploma's:
  • Interieurdesigner
  • Lifestyle-adviseur
  • Stylist
  • Voor info over het aanvragen van het overkoepelende diploma interieurdesigner en het inschrijven in het register van het EHCB klik hier.
    Wijzigingen voorbehouden.
    Ontwikkeld door a&m impact