Naar de inhoud

WELKOM BIJ HET EHCB

 

Welkom bij het Examenbureau voor Handelsopleidingen en Creatieve Beroepen 

Erkend, onafhankelijk en landelijk opererend examenbureau:

Het EHCB is een erkend, onafhankelijk en  landelijk opererend examenbureau dat zich bezig houdt met het ontwikkelen/afnemen van examens en het uitreiken van diploma’s op het gebied van de creatieve beroepen en remedial teaching.

Het EHCB verzorgt of adviseert geen opleidingen en is derhalve onafhankelijk van elke opleider. 
Iedereen kan zich aanmelden voor onze examens ongeacht de voorbereiding op het examen. 

Voortraject examen:
Het is duidelijk dat wanneer iemand een goede opleiding volgt, nog niet wil zeggen dat de betreffende persoon ook de aangeboden kennis, kunde en vereiste vaardigheden kan toepassen in zijn vakgebied en daarmee voldoet aan het beoogde beroeps- of functieprofiel. Een feitelijk objectieve en integere toetsing van het inzicht, de kennis en vaardigheden van de kandidaat door een onafhankelijk examenbureau is nodig bij het zichtbaar maken dat iemand zelf aantoonbaar gekwalificeerd is.

Aan de kandidaat die een opleiding bij een opleider van zijn keuze volgt, maar ook aan de kandidaat die geen opleiding volgt en bijvoorbeeld op basis van zelfstudie en/of praktijkervaring tijdens het examen aantoont, dat hij het door het EHCB vereiste inzicht, de kennis en vaardigheden voldoende beheerst en daarmee zijn vakbekwaamheid aantoont, wordt het diploma uitgereikt.

Uiteraard is het zo, dat voor elke examenkandidaat hetzelfde examen geldt qua exameneisen, opbouw van het examen, beoordelingscriteria enz. met betrekking tot zijn kennis, kunde en vaardigheden, ongeacht welk voortraject men heeft doorlopen.

Nederlands Kwalificatiekader (NLQF):                               

Het overkoepelende diploma Interieurdesigner: bestaande uit de diploma's:
Binnenhuisarchitectuur, Interieurstyling, Projectarchitectuur, Bouwkunde, Persoonlijke Verkoop en Management 
is ingeschaald op NLQF niveau 4 en het daaraan gekoppelde EQF niveau 4 en is daarmee qua niveau nationaal en internationaal vergelijkbaar met andere ingeschaalde kwalificaties/diploma's. 

NLQF/EQF niveau  4 is vergelijkbaar met  het MBO 4-HAVO niveau waarop de overheid de reguliere diploma's inschaalt.

Het NLQF geeft u zicht op het niveau van  kwalificaties(diploma's), laat zien wat uw diploma waard is en maakt hierdoor een gerichte keuze voor een vervolgopleiding of loopbaanstappen gemakkelijker. Het NLQF kan je kans op de arbeidsmarkt vergroten, doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van een kwalificatie ongeacht of deze door de Nederlandse overheid gereguleerd is.

Voor meer informatie over o.a.:
Wat is/doet het NLQF? Ga naar nlqf.nl of hier.

 

Erkenning door en vrijwillig onder toezicht van Stichting Examenkamer:     
                                                                                                                              
                                                                                                                                       
In het belang van de examenkandidaat die naast een kwalitatief gewaarborgd examen, gebaat is bij een objectieve, deugdelijke toetsing en beoordeling van het examen, heeft het EHCB de Stichting Examenkamer gevraagd toezicht te houden op haar examinering. Met het toezicht van de Examenkamer wordt een onafhankelijke kwaliteitsexaminering geborgd en verzekerd conform de Algemene Beginselen van behoorlijk Examineren bedoeld voor de afgifte van erkende diploma’s. 

Voor meer informatie over o.a. de visie, missie en taken van de Stichting Examenkamer klik op Examenkamer en/of hier .     
 

Examens:
Op de volgende pagina’s van deze website informeren wij u graag  u over:

 

Ontwikkeld door a&m impact